Hướng dẫn cho người nhận học bổng

Học bổng

Học bổng

Ngay sau khi bạn đã có được định hướng và có một lịch trình lớp học chính thức tại trường bạn chọn để được giáo dục thêm, xin vui lòng gửi HARD COPY về lịch học và học sinh của bạn số nhận dạng tới: Claire Dahl, 3480 Tòa án Wexford, Ann Arbor, MI 48108. Khi đó thông tin được nhận, kiểm tra học bổng của Kiwanis sẽ được gửi tới Cơ quan Tài chính Văn phòng và gửi vào tài khoản sinh viên của bạn. Chúng tôi sẽ gửi thư cho bạn để thông báo cho bạn biết rằng thanh toán đã được thực hiện. Chúng tôi có thể làm NOTHING cho đến khi bạn cung cấp bằng chứng đăng ký.

Bạn PHẢI gửi bản sao lịch học của bạn và số nhận dạng của bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*