Giới thiệu về Kiwanis Club of Ann Arbor

Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ Kiwanis Club of Ann Arbor. Chúng tôi là 150 thành viên và hơn 70 tình nguyện viên của cộng đồng, dành để phục vụ các trẻ em trong cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi đã ở Ann Arbor từ tháng 5 năm 1921 và trong những năm gần đây đã hỗ trợ hơn 100 đại lý khu vực từ số tiền thu được từ bán hàng Kiwanis Thrift được tổ chức mỗi thứ bảy tại tòa nhà của chúng tôi tại 100 N. Staebler Rd. (Trung tâm Hoạt động Kiwanis).

Kiwanis Club of Ann Arbor là một phần của Kiwanis International, một tổ chức tình nguyện viên toàn cầu, nhằm thay đổi thế giới, một đứa trẻ và một cộng đồng cùng một lúc. Bán hàng Ann Arbor Kiwanis Anniversary được nhân viên của các thành viên và tình nguyện viên Kiwanis chưa thanh toán. Câu lạc bộ Kiwanis của Quỹ Ann Arbor là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3), và các khoản đóng góp cho Quỹ Bán và Quỹ Giảm nghèo có thể được khấu trừ thuế. Để sắp xếp đón các mặt hàng lớn, vui lòng gọi 734-665-0450 hoặc gửi email tới donations@A2Kiwanis.org.

Tiền thu được từ quỹ Tiết kiệm Tiết kiệm cho rất nhiều tổ chức từ thiện và các cơ quan xã hội ở Ann Arbor và Quận Washtenaw. Kể từ năm 1921, hơn 6.150.000 đô la đã được đóng góp để giúp trẻ em và gia đình. Để biết thêm thông tin, bấm vào dưới đây: